Borç Takip Birimi
03 Mart 2022

Bölümün Faaliyetleri:
1.Kiralama İşlerini Takip Etmek
Kiracıların yapılan sözleşmelerini TDMS ye girişini yapmak,
Ödeme dönemlerini takip edip kira bedellerini ödemelerini sağlamak,
 İlgili tarihte ödemesini yapmayan kiracıya gecikme zammı hesaplayıp bildirim yapmak
 Kira artış dönemlerinde Tüfe ye göre kira artışı hesaplayıp TDMS ye girme
2. Kurum Borçlarını Takip Etmek
Kurumumuzun diğer kurumlara sağladığı Mal ve hizmetlerin karşılığının tahsil edilmesini
sağlamak,
 Ödemesini yapmayan kurumlara bildirim yazısı yazmak
Kontrol edip ilgili tarihlerde ödemesinin yapılmasını sağlamak.
 Yapılmadığı taktirde tekrar ilgi yazıyla uyarmak.
3- Kişi Borçlarını Takip Etmek
Hastanede muayene olan ancak takibi alınamayan hastaları tespit etmek ve takip açmak ,
Takip alınamayan hastaları telefonla arayıp durumunu anlatıp sigortasını açtırması veya
ödeme yapması konusunda uyarmak,
 Belirli bir süreden sonra sigotasını açtırmayan, ödemesini yapmayan kişilere bildirim yazısı
yazmak,
 Adresinde bulunamayan kişiler için yeni adresleri tespit edildiğinde tekrar bildirim yazısı
yazmak.
Takip alınan veya ödemesini yapan hastaları icmaled çıkarmak
Her türlü ikaza rağmen ödemesini yapmayan kişileri TDMS ye girip düzenlenen evraklarla İl
Sağlık Müdürlüğü avukatlık birimine göndermek,
4-Vezne İşlemleri
Hastaneye başvuran ücreti, rapor hastalarına muasebe yetkili mutemedi fişi kesip ücretini
tahsil etmek,
Tahsil edilen tutarı ilgili bankaya yatırmak.
Ay sununda bu evrakları il sağlık müdürlüğü vezne birimine göndermek