Eğitim Birimi
08 Mart 2022

Bölümün fiziki yapısı: Eğitim Hemşiresi odası A blok 2. Katta bulunmaktadır.

Bölüm Faaliyetleri:

    Eğitim birimi hastanede çalışan personel için gerekli olan hizmet içi eğitimlerini, hastaneye yeni başlayan personele genel uyum eğitimlerini, bölümlere yeni başlayanlara bölüm uyum eğitimlerini, hasta ve hasta yakınları için gerekli eğitim dokümanlarını hazırlar.

     Kuruma bağlı tüm çalışanların mesleki gelişimleri için hedef, amaç ve politikaları geliştirir. Kuruma bağlı tüm çalışanların eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi, önceliklerin saptanması, planlanması ve eğitimin verilmesini sağlar.  Eğitim programının yürütülebilmesi için eğitimci, zaman, yer ve ekipmanı sağlamak üzere ilgili kişi/birimlerle işbirliği yapar.Eğitim programları, uygulanması, sorunlar ve gereksinimler konusunda müdürlüğe bilgi verir ve görüşünü alır.Eğitim programlarının düzenli olarak kurum içinde duyurulmasını sağlar. Hemşirelerin eğitime katılımı ve başarıları konusunda değerlendirmelerini yapar görüş bildirir. Hemşirelerin enfeksiyon kontrolüne ilişkin eğitim gereksinimlerine yönelik enfeksiyon kontrol hemşiresi ile işbirliği yapar, önerilerde bulunur. Kurum politikaları doğrultusunda eğitim çalışmalarını değerlendirir, raporlarını hazırlar ve sunar. Güncel, mesleki yayınları izler ve hemşirelere duyurur. Hemşirelik hizmetleri ile ilgili araştırmalar yapar/katılır.