Klinik Mühendislik Birimi
03 Mart 2022

TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR
Klinik Mühendislik birimi çalışma planı doğrultusunda yapacağı işler ile ilgili kritik cihaz ihtiyaçları ve özelliklerine dair bilgileri edinmek. Servis sorumlusu ile birlikte bakım veya kalibrasyon yapılacak bölgedeki güvenliğin sağlanması için gerekli tedbirleri almak. Cihazların bakım veya kalibrasyon hizmetlerinin maliyet analizlerini yaparak verimliliklerini kontrol etmek.Cihazların tamir, bakım veya kalibrasyon nedeni ile oluşan down-time (cihazın çalışmama süresi) süresini minimum seviyede tutmak Bakım veya kalibrasyon faaliyetleri sonucu oluşan verilerin kolayca erişilebilecek bir şekilde dosyalanmasını sağlamak. Bakım veya kalibrasyon faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak.Sorumluluk bölgesindeki acil duruma hemen müdahale ederek tespit edilen arızayı gidermek için çalışmak Cihazlarda oluşan arızaları minimuma indirmek.Sözleşme ile dışarıdan alınan bakım hizmetlerinde ilgili firmanın bakım görevlisine, işin sorunsuz tamamlanabilmesi için gerekli desteği vermek. Bakımı yapan kişiyi izleyerek hastane dahilinde eşlik etmek.Bakım, onarım veya kalibrasyonun tamamlanabilmesi için dışarıdan temin edilmesi gereken bir hizmet veya malzeme olması durumunda Hastane Müdürü’nü bilgilendirmek Satınalma öncesi biyomedikal cihazların teknik şartnamesinin hazırlanmasına yardımcı olmak ve ilgili değerlendirmelerde bulunmak. Yeni alınan biyomedikal cihazı teslim almak ve ilgili bölüme teslim etmek. Biyomedikal cihazların etkin ve emniyetli bir biçimde kullanılabilmesi için ilgili personeli eğitmek. Bakımı veya onarımı gerçekleştirilen cihazların çalışır halde olduklarını kontrol etmek, arıza nedenini ve kullanımla ilgili uyarıları bildirerek işi talep eden kişiye teslim etmek. Hastanede bulunan biyomedikal cihazların teknik şema ve dökümanlarını arşivlemek. Biyomedikal cihazların envanterlerini oluşturmak ve güncellemek. Tamamlanan işle ilgili olarak Hastane Müdürü’nü bilgilendirir Kullandığı aletlerin temizliğini ve bakımını gerçekleştirerek ilgili yerlerine yerleştirmek. Sorumlu olduğu biyomedikal cihazlarla ilgili malzeme deposu stoğunu kontrol ederek belirlenmiş stok seviyelerine göre yedek parça, malzeme vb. eksikliklerini çıkartır ve Hastane Müdürüne iletir.