Halıdere Toplum Ruh Sağlığı Merkezi
31 Ocak 2022

Gölcük  İlçesi Halıdere Körfez Mahallesinde, Mülkiyeti Gölcük Belediyesine ait; arsa alanı 627 m2, oturum alanı  527 m2
toplam kapalı alanı  2050 m2 olan eski  Halıdere Belediye  Binasında,   Gölcük  Necati Çelik  Devlet Hastanesi bünyesinde 
Fizik  Tedavi  Merkezi  (FTR) ve  Toplum  Ruh  Sağlığı  (TRSM)  hizmetleri  sunulması amacıyla gerekli tadilat işlemleri 
tamamlanarak 27 Mart 2017 tarihinde Sayın Milli Savunma Bakanımız Fikri IŞIK tarafından resmi açılışı yapılmış olup, 
03.04.2017 tarihi itibariyle de Fizik Tedavi (FTR) ve Toplum Ruh Sağlığı (TRSM) hizmetlerinin sunumuna başlanılmıştır.

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ (TRSM)

Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı(U.R.S.E.P) ile ülkemizde Toplum Temelli Ruh Sağlığı hizmet modülüne geçiş benimsenmiş 
ve an az 100-300.00 nüfusa bir Toplum Ruh Sağlığı merkezi(TRSM) planlanmıştır. Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planına göre 
ilimizde 5 (beş) Toplum Ruh Sağlığı Merkezi açılması uygun görülmekle birlikte, 152 bin nüfuslu olan Gölcük ilçesinde, 
Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne bağlı olarak Halıdere Ek Binasında Gölcük Karamürsel ve Başiskele ilçelerine
hizmet vermek üzere Toplum Ruh Sağlığı Merkezi açılmıştır.

_DSC1383.JPG

Halıdere TRSM Merkezinde; 1 adet görüşme odası, 1 adet hasta gözlem odası, 1 adet Uğraş Terapi odası, 1adet kütüphane, 
1 adet grup terapi alanı,1 adet çok amaçlı salon, 1 adet yemek alanı terapi mutfağı ve 2 adet spor odası mevcuttur. 

_DSC1387.JPG

_DSC1388.JPG

_DSC1392.JPG

_DSC1396.JPG

Merkezimizde;

 •  Uzm. Psikiyatri Hekimi ,
 •  Uzm. Psikiyatri Hemşiresi ,
 •  Sağlık Memuru,
 •  Psikolog,
 •  Ergoterapist,
 •  Sosyal Hizmet Uzmanı,
 •  Tıbbi Sekreter,
 •  Güvenlik Görevlisi
 •  Temizlik Personeli hizmet vermektedir. 
25 (0).jpeg

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ BAŞVURU VE KABÜL

1-Merkez, kendisine bağlı bölgedeki ağır ruhsal bozukluğu olan (Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, Duygudurum 
bozukluğu tanısı alanlar) hastaları tespit eder ve bu hasta veya ailesi ile telefon yoluyla irtibat kurar. Merkez ve uygulamalar 
konusunda bilgilendirme yapılarak hasta merkeze davet edilir. Merkeze gelemeyecek durumda olan hastalar evde ziyaret edilir 
ihtiyaçları belirlenir.  

2-Merkez hizmetlerinden yararlanmak için, hastanın bizzat kendisi veya hasta yakınları tarafından merkeze gelinerek başvuru 
yapılabilir.

3-Hasta ile ilgili bilgisi olan psikiyatri uzmanı, hastane ve aile hekimleri tarafından hastalar bu merkeze yönlendirilebilir.

4-Ağır ruhsal bozukluğu olan ve tedavi alan hastalar, merkezde verilen hizmetlere uygunluğu ve tedavi sorumluluğu açısından 
psikiyatri uzmanı tarafından değerlendirilir. Merkeze kabulü uygun görülen hastanın bu durumu sağlık kurulu raporuyla 
belgelenir.

_DSC1409.JPG

_DSC1421.JPG

TOPLUM RUH SAĞLIĞI (TRSM) HİZMETLERİ NELERDİR?

 • Bireysel danışmanlık hizmetleri
 • Bireysel terapiler (bireysel bilişsel davranışçı terapi vb.)
 • Psikoeğitim (hastalık ve tedaviyle ilgili bilgiler, hastalık belirtileriyle baş etme yöntemleri, kriz yönetimi gibi konularda 

hasta ve yakınlarının eğitimi)

 • Psikososyal beceri eğitimleri (hastalık etkisiyle sosyal hayatın içinde yer alamayan hastaların insan ilişkilerini yeniden

düzenleyecek becerilerin kazandırılması)

 • Hasta yakınlarına yönelik danışmanlık, paylaşım ve destek grupları
16 (1).JPG

Hastaların hafıza, dikkat, yaratıcılık ve özgüvenlerini arttırmak, sosyalleşmelerini sağlamak amacı ile;

 • Sanat terapi (müzik, koro, ebru etkinliği vb.)
 • Sportif faaliyetler
 • Film gösterimi
 • İş uğraşı terapisi ve rehabilitasyon (hastalık etkisi ile özbakım ihtiyaçlarını gidermede zorlanan ve/veya mesleki performans

gösteremeyen hastalarda özbakım becerilerinin kazandırılması ve ilgi ve yeteneklerine göre belirlenecek bir alanda iş yapabilme 
becerisinin kazandırılması için çalışılması)

_DSC1411.JPG

_DSC1416.JPG

16 (2).JPG

25 (17).jpeg

25 (5).JPG

25 (6).jpeg

ULAŞIM VE İLETİŞİM BİLGİLERİMİZAdresPanayır Mahallesi, Mimar Sabahattin Kazanç Cd. No:2, 41950 Gölcük/Kocaeli
 
 
Çalışma saatleri 
Açık ⋅ Kapanış saati: 17:00