Morg Birimi
22 Mart 2022

Bölümün fiziki yapısı: A blok da bulunan Yaşam Sonu Destek Hizmetleri biriminde cenaze yıkama ve muhafaza edildiği bir alan ve birim ofisi
(savcı odası) bulunmaktadır. Morg önünde cenaze yakınlarını için bekleme alanı düzenlenmiştir.
Bölümün Faaliyetleri:
1. Gömme izni belgesi ile gasil haneye gelen her cenazenin geldiği servis ve konulan teşhisi, başka yerden gelmişse
nereden geldiğini, gasil haneye geliş-gidiş gün ve saatini, cenaze sahiplerine verilmişse kime teslim edildiğini, adli ve
resmi makamlarla ilişkisi varsa, kimin emri ile kime teslim edildiğini okunaklı ve düzenli bir şekilde bir deftere
kaydetmekle yükümlüdür.
2. Cenaze yakınlarına teşhis ettirilerek birinci derecedeki sahiplerine teslim edilir.
3. Morg da kullanılan sarf malzemelerinin (Maske, Eldiven vs.) temin edilir.
4. Gasilhanenin tertip ve düzeni sağlanır.
5. Hastaneye Adli Vaka ya da şüpheli olarak ölenleri Nöbetçi Savcı tarafından Hastanenin Morguna koydurur. Nöbetçi
Savcı hastaneye gelmeden önce ölen kişi için “Kan Alımı”, “Tomografi ya da Röntgen” ve “COVİD-19 testi”
yaptırılmasını sözlü olarak talep ettikten sonra ölen kişinin kimlik numarası ile Acil Serviste “Adli” olarak kayıt
açıldıktan sonra;
Tomografi ya da Röntgen çektirilir.
Kan Alımı ve COVİD-19 testi için Acil Serviste görev yapan Hekimden rica edilerek ölenden Kan ve
COVİD-19 alınarak tüplere koydurulur.
COVİD-19 testi alındıktan sonra COVİD-19 Sonucu alınması Acil olarak gönderilir.
Savcı talimatıyla hastaneye gelen Adli tabip hekimi tarafından ölen hakkında ölüm raporunu beyan ederek
Savcı kâtibi tarafından yazılan ölüm belgesi düzenlenir.
COVİD-19 testin sonucu çıkana kadar ölen şahsı Morgun dolabına koyulur ve morgun dolabı çalıştırılır.
COVİD-19 testin sonucundan sonra Hastane Polisi tarafından COVİD-19 testin sonucunu Savcılığa bildirim yapılır.
Eğer Savcı talimatıyla Otopsiye gönderilirse Polis eşliğinde ölen şahsı Cenaze arabaya koyulurken teslim alan
Polise Morg da bulunan kayıt defterine Polisin isim-soyadı yazılır.