Ayniyat ve Biyomedikal Depo
03 Mart 2022

Bölümün Faaliyetleri: Hastanemizin ihtiyaç duyduğu demirbaş, temizlik, kırtasiye, mefruşat ve
hırdavat malzemelerinin alımı, depolanması ve dağıtımının yapıldığı birimdir.

Bölümün İşleyişi: Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde işlemler yürütülür.
Hastanemizde kullanılan demirbaş, temizlik, kırtasiye, mefruşat ve hırdavat malzemelerinin
planlanması tedarikinin sağlanması depolanması ve ihtiyaç duyulan birimlere dağıtımı yapılmaktadır.
Malzemelerin alım ve tedariki İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde her sene başında ihale usulü ile
yapılmakta, kontrolü tarafımızdan sağlanmakta ve ihtiyaç duyulan malzemelerin sipariş işlemleri
merkezi satınalma modülünden yapılmaktadır. Alınan malzemelerin işlemleri Karmed, ÇKYS ve
TDMS bilgi sistemleri üzerinden yürütülmektedir. Birim sorumluları tarafından Karmed sisteminden
istem fişi ile malzeme talep edilir ve tarafımızdan karşılanır. Stoklarımızda bulunmayan malzemeler
için İl Sağlık Müdürlüğünden izin alınarak uygun alım yöntemi ile piyasadan tedariki sağlanır.
Demirbaş malzemeler ilgili birim sorumlularına zimmet fişi ile verilmektedir. Kullanım ömrünü
doldurmuş demirbaş malzemeler için Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde
hurdaya ayırma işlemi yapılır.