Kalite Politikası
26 Nisan 2019

                                                                              KALİTE POLİTİKAMIZ

  • Etik değerlere uygun çalışmak,
  • Ekip anlayışını benimsemek ve kurum bilincini yaşatmak,
  • Hasta güvenliğini ve memnuniyetini ön planda tutmak,
  • Hastalarımıza en iyi tanı ve tedavi hizmetini sunarak, yaşam kalitelerini yükseltmek,
  • Çalışanlarımıza sağlıklı çalışma ortamı oluşturmak, çalışma alanında sahip olduğu riskleri azaltarak güvenliğini sağlamak,
  • Sağlıkta kalite standartlarını etkin olarak kullanmak,
  • İzleme, ölçme ve iyileştirme mekanizmalarını kullanmak,
  • Çevreye olan etkilerin minimum düzeyde tutulmasını sağlamak,
  • Yürürlükte bulunan yasal ve diğer şartlara uymayı taahhüt ederiz.