İleri Tetkik ve Görüntüleme Hizmetlerimiz
14 Ocak 2019

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ
BİYOKİMYA
EEG ( 
Elektroensefalografi )
EKG ( 
Elektrokardiyografi )
EFOR
ENDOSKOPİ
KOLONOSKOPİ
KEMİK DANSİTOMETRİ
MAMOGRAFİ
MR ( Manyetik Rezonans )
MİKROBİYOLOJİ
ODİOMETRİ
PATOLOJİ
RÖNTGEN
SFT ( Solunum Fonksiyon Testi )
ULTRASONOGRAFİ
RENKLİ DOPPLER
ÜROFLOWMETRİ