Genel Evrak Birimi
03 Mart 2022

Bölümün fiziki yapısı: A bloktan B bloğa geçişte bulunan genel evrak birimi iki odadan oluşan(evrak kayıt-imza onay) bir ofis de yer almaktadır.

Bölümün Faaliyetleri:
Genel evrak hizmetleri, fotokopi ve onay işlemleri için 1 işçi personel; İl içi dış kurumlara evrak dağıtımı için 1 Yardımcı Hizmetler memur personel ve evrak kayıt işlemleri için 1 VHKİ memur personel ve 1 Yardımcı Hizmetler memur personel tarafından yürütülmektedir.
EBYS’ den gelen ve giden evrakların havalesini yapmak ve KEP sistemine entegreli kurumlara evrakları havale ve kabul işlemlerini yapmak Her türlü istek/öneri ve şikâyet dilekçelerinin EBYS’ ye kaydını yapmak ve Başhekimlik makamına havale yapmak. Kurum dışı evrakların elden ve posta yolu ile iletimini sağlamak. Kuruma posta/faks/kargo ve kurye ile gelen evrakların zarflarının açılması ve EBYS’ ye kaydı akabinde Başhekimlik makamına havale yapmak Hizmet alımı yapılmış firmanın internet sitesi üzerinden hastane fax hizmetlerini yürütmek. İmza onay bölümü; fotokopi, tarama, mühür onay işlemi ve evrak kurye hizmetini yürütür.