T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI < T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite ve Verimlilik Birimi

Güncelleme Tarihi: 26/03/2021


Kalite ve Verimlilik Birimi Sorumlusu
Hemşire Zeynep YILDIZ

Kalite ve Verimlilik Birimi Çalışanları

Tülay ERTURAN   
Hemşire Tülay ERTUFAN 

Zübeyda YAZICI
      
Hemşire Zübeyde YAZICIGamze METİN
     
 Svl.Me. Gamze METİNKalite Yönetim ve  Verimlilik Birimi Çalışmaları

Hastanede Hastane Yöneticisi/Başhekim tarafından Kalite Yönetim ve Verimlilik birim çalışanları görevlendirilmiş, tam zamanlı olarak birimde çalışmaktadır. Hastanemiz idaresince Kalite Yönetim ve Verimlilik Birimi kurulmuş, çalışma odası hazırlanmış ve gerekli donanım temin edilmiştir.

SKS kapsamında  yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar,

Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder,

Öz değerlendirmeleri planlar ve yönetir,

Güvenlik raporlama sistemine ilişkin süreçleri yönetir,

Risk Yönetimine ilişkin süreçleri yönetir,

Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirir,

SKS çerçevesinde dökümanların yönetimini sağlar,

Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir,

SKS kapsamında belirlenen komitelere üye olarak katılır,

Yönetici takip ekranları ile entegre olan kurum verilerini takip eder,

Kurum kaynaklarının etkinlik ve verimliliğini ölçerek gerekli iyileştirme çalışmalarını başlatır.

Öz Değerlendirme Planı-2019.pdfSağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

 

Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi (2011)

İlgili Resmi Yazı için tıklayınız.
Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi için tıklayınız.

Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik (2011)Sks Kapsamında İyi Uygulama Örnekleri

HBYS'de hasta dosyası açıldığında düşme riski figürü ile izolasyon önlem figürü dosya üzerine yansımaktadır.

YEŞİL YONCA.JPGKIRMIZIı.JPG