Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi
28 Ocak 2021

YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesin de I. Seviye Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi bulunmaktadır.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları ve 7 hemşirenin görev yaptığı Yenidoğan Yoğun Bakım ünitemiz 
5 küvöz, 8 adet fototerapi cihazı, 1 transport kuvözü, radyan ısıtıcılı yatak, T canlandırıcı, tünel fototerapi cihazı
ve transkütan cihazı ile hizmet vermektedir.