T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI < T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

GÖLCÜK DEVLET HASTANESİ TASARRUF YOLUNDA

Güncelleme Tarihi: 25/12/2019

GÖLCÜK DEVLET HASTANESİ TASARRUF YOLUNDA

Gölcük Necati Çelik Devlet hastanesinde tasarruf tedbirleri devam ediyor. Kurumumuzda sunulan sağlık hizmetlerinin etkinliğinin, verimliliğinin ve kalitesinin arttırılmasının temel unsurlarından biri olan ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinin yerinde ve doğru kullanımı ile hastaların tedavi süreçlerinin kısaltılması, yaşam kalitesinin arttırılması, ekonomik anlamda sağlık harcamalarının dengeli bir şekilde dağıtılması ve gereksiz harcamaların önüne geçmek amacıyla “Kullanım Değerlendirme Komisyonu” kuruldu. Hastane idarecileri, klinisyen hekim ve eczacı’ dan oluşan komisyon değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi.

İlgili servislerle işbirliği yaparak temel ilaç ve tıbbi sarf malzeme listeleri oluşturulduktan sonra sağlık tesisinin rolü ve ihtiyacına uygun ilaç ve tıbbi sarf malzemeler belirlenerek, sağlık tesisi içerisinde kullanım birliğini sağlamak ve ilgili ürünlerin etkin stok yönetimi konuşularak yapılması gerekenler toplantıda değerlendirildi.

Hastane Başhekimi Op. Dr. Yüksel Pehlevan komisyon ile ilgili; " sağlık tesisimize alınan ilaç, tıbbi sarf malzeme ve cihazların satın alınmasının yanı sıra, etkin, yerinde ve doğru kullanımının önemli olduğunu, gider artışını önleyecek tedbirler alınması gerektiğini" vurguladı.