T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI < T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Halıdere Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi

Güncelleme Tarihi: 19/11/2019

Halıdere Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi

Gölcük  İlçesi Halıdere Körfez Mahallesinde, Mülkiyeti Gölcük Belediyesine ait; arsa alanı 627 m2, oturum alanı  527 m2
toplam kapalı alanı  2050 m2 olan eski  Halıdere Belediye  Binasında,   Gölcük  Necati Çelik  Devlet Hastanesi bünyesinde 
Fizik  Tedavi  Merkezi  (FTR) ve  Toplum  Ruh  Sağlığı  (TRSM)  hizmetleri  sunulması amacıyla gerekli tadilat işlemleri 
tamamlanarak 27 Mart 2017 tarihinde Sayın Milli Savunma Bakanımız Fikri IŞIK tarafından resmi açılışı yapılmış olup, 
03.04.2017 tarihi itibariyle de Fizik Tedavi (FTR) ve Toplum Ruh Sağlığı (TRSM) hizmetlerinin sunumuna başlanılmıştır.


FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ (FTR)

Fizik   Tedavi   ve   Rehabilitasyon   (FTR)  fiziksel fonksiyon kaybı yaşayan veya yaşaması muhtemel olan bireylerin çevre ile 
etkileşim  içinde  en  uygun  fonksiyon  görmelerini  sağlamayı  ve  devamlılığı  hedefleyen   tıpta   uzmanlık   alanıdır.  
   
FTR  hastalarının  kamu  kurumlarından  yararlanma  oranının  düşük  olması ve  hastanemizde yeterli fiziksel alan  
bulunmaması sebebiyle  yeni  merkezlerin  açılması  planlanmıştır.  

_DSC1458.JPG

Bu  amaçla,   Kocaeli’nin    kalabalık   ilçelerinden   biri olan   Gölcük ve Karamürsel   bölgesinin  yaşlı  nüfusunun   fazla  
olması,    yerleşim    yerinin   dağınık   bir   yapıya   sahip   olması  ve  bölge halkının hastaneye ulaşımda sıkıntı yaşaması, 
sağlık hizmetlerinin daha verimli sunulabilmesi,  hizmete erişimde kolaylık sağlanması amacıyla
   Gölcük ve  Karamürsel  
ilçelerindeki hastalara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hizmeti sunulacaktır. 

Sunulacak olan hizmet kapsamında ihtiyaç tespit edilen hastalara evde sağlık hizmetlerine entegre şekilde ev ortamlarında 
hizmet sunulacaktır.

_DSC1424.JPG

Halıdere Fizik Tedavi Merkezinde,  1 adet poliklinik, 1 adet müdahale odası, 1 adet röntgen odası, 1 adet kan alma odası, 2 
adet  
egzersiz  odası,  2 adet  Fizik Tedavi Rehabilitasyon odası ve hasta yakınlarının rahatça bekleyebileceği bekleme odası 
mevcuttur.   
Merkezimizde;  Fizik  Tedavi  ve Rehabilitasyon  Uzmanı,  fizyoterapist,  fizik tedavi teknikeri, hemşire, sağlık 
memuru, iş uğraş terapi 
teknikeri ve tıbbi sekreter görev almaktadır.

_DSC1456.JPG

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİMİZE BAŞVURU

* Hastanın   kendisinin  veya  yakınının  Sağlık  Bakanlığının   ALO 182    telefon  hattını  arayarak  randevu  alması  ile,

* Hastanın   kendisinin  veya  yakınının  internet  üzerinden   Sağlık Bakanlığının  www.mhrs.gov.tr  internet adresinden 
randevu alması ile,

_DSC1428.JPG

Hastanın kendisinin veya yakınının direkt merkezimize başvurusu ile, 

Hastanemizin Evde Sağlık Hizmetleri Birimi çalışanları tarafından ihtiyacı tespit edilen hastaların merkeze 
bildirilmesi ile 
hastalarımız Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon programına alınır.


_DSC1449.JPG

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİNDE VERİLEN HİZMETLER

 • FTR Uzman Hekimi tarafından poliklinik hizmeti,
 • Kan alma
 • Röntgen
 • Enjeksiyon Uygulamaları (ıntravenöz, intramüsküler…)
 • Omuz, kol, bacak eklemlerinde ağrıları olanlara,
 • Romatizmal hastalıkların aktif döneminde olmayanlara,
 • Ortopedik ameliyatlar sonrasında kaslarında güçsüzlük, eklemlerinde ağrı ve hareket kısıtlılığı gelişenlere,
 • Kırık, çıkık, incinme nedeniyle alçı sonrasında eklemlerinde sertleşmeler olanlara,
 • Beyin, sinir hasarı sonucunda kol ve bacaklarda felç gelişenlere,
 • Hareket sistemi dışında lenf dolaşımının bozulması sonucu kol ve bacaklarında şişme olanlara tedavi uygulanır.
_DSC1453.JPG 

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİNDE BULUNAN CİHAZ VE EKİPMANLAR

1 Ayna, 1 paralel bar , 1 merdiven, 1 tilt table, 1 omuz çarkı, 1 parmak merdiven, 1 yürüme bandı, 1 bisiklet, 1 CPM, 4 ağırlık 
kum torbası, 2 iş uğraşı ünitesi aletleri, 8 bobath yatağı, 23 sedye yatak, 20 tens-portabl, 2 vakum entenferans, 1 hot pack pedi, 
1 cold pack pedi, 5 elektirik stimülatörü, 2 ultrason, 1 infraruj, 2 kısa dalga diatermi, 1 traksiyon (bel-boyun), 1 laser, 1 whirpool, 
2 parafin, 1 kurşun ağırlıklar seti, pozisyon yastıkları. 

_DSC1448.JPG

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ (TRSM)

Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı(U.R.S.E.P) ile ülkemizde Toplum Temelli Ruh Sağlığı hizmet modülüne geçiş benimsenmiş 
ve an az 100-300.00 nüfusa bir Toplum Ruh Sağlığı merkezi(TRSM) planlanmıştır. Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planına göre 
ilimizde 5 (beş) Toplum Ruh Sağlığı Merkezi açılması uygun görülmekle birlikte, 152 bin nüfuslu olan Gölcük ilçesinde, 
Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne bağlı olarak Halıdere Ek Binasında Gölcük Karamürsel ve Başiskele ilçelerine
hizmet vermek üzere Toplum Ruh Sağlığı Merkezi açılmıştır.

_DSC1383.JPG

Halıdere TRSM Merkezinde; 1 adet görüşme odası, 1 adet hasta gözlem odası, 1 adet Uğraş Terapi odası, 1adet kütüphane, 
1 adet grup terapi alanı,1 adet çok amaçlı salon, 1 adet yemek alanı terapi mutfağı ve 2 adet spor odası mevcuttur. 

_DSC1387.JPG

_DSC1388.JPG

_DSC1392.JPG

_DSC1396.JPG

Merkezimizde;

 •  Uzm. Psikiyatri Hekimi ,
 •  Uzm. Psikiyatri Hemşiresi ,
 •  Sağlık Memuru,
 •  Psikolog,
 •  Ergoterapist,
 •  Sosyal Hizmet Uzmanı,
 •  Tıbbi Sekreter,
 •  Güvenlik Görevlisi
 •  Temizlik Personeli hizmet vermektedir. 
25 (0).jpeg

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ BAŞVURU VE KABÜL

1-Merkez, kendisine bağlı bölgedeki ağır ruhsal bozukluğu olan (Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, Duygudurum 
bozukluğu tanısı alanlar) hastaları tespit eder ve bu hasta veya ailesi ile telefon yoluyla irtibat kurar. Merkez ve uygulamalar 
konusunda bilgilendirme yapılarak hasta merkeze davet edilir. Merkeze gelemeyecek durumda olan hastalar evde ziyaret edilir 
ihtiyaçları belirlenir.  

2-Merkez hizmetlerinden yararlanmak için, hastanın bizzat kendisi veya hasta yakınları tarafından merkeze gelinerek başvuru 
yapılabilir.

3-Hasta ile ilgili bilgisi olan psikiyatri uzmanı, hastane ve aile hekimleri tarafından hastalar bu merkeze yönlendirilebilir.

4-Ağır ruhsal bozukluğu olan ve tedavi alan hastalar, merkezde verilen hizmetlere uygunluğu ve tedavi sorumluluğu açısından 
psikiyatri uzmanı tarafından değerlendirilir. Merkeze kabulü uygun görülen hastanın bu durumu sağlık kurulu raporuyla 
belgelenir.

_DSC1409.JPG

_DSC1421.JPG

TOPLUM RUH SAĞLIĞI (TRSM) HİZMETLERİ NELERDİR?

 • Bireysel danışmanlık hizmetleri
 • Bireysel terapiler (bireysel bilişsel davranışçı terapi vb.)
 • Psikoeğitim (hastalık ve tedaviyle ilgili bilgiler, hastalık belirtileriyle baş etme yöntemleri, kriz yönetimi gibi konularda 

hasta ve yakınlarının eğitimi)

 • Psikososyal beceri eğitimleri (hastalık etkisiyle sosyal hayatın içinde yer alamayan hastaların insan ilişkilerini yeniden

düzenleyecek becerilerin kazandırılması)

 • Hasta yakınlarına yönelik danışmanlık, paylaşım ve destek grupları
16 (1).JPG

Hastaların hafıza, dikkat, yaratıcılık ve özgüvenlerini arttırmak, sosyalleşmelerini sağlamak amacı ile;

 • Sanat terapi (müzik, koro, ebru etkinliği vb.)
 • Sportif faaliyetler
 • Film gösterimi
 • İş uğraşı terapisi ve rehabilitasyon (hastalık etkisi ile özbakım ihtiyaçlarını gidermede zorlanan ve/veya mesleki performans

gösteremeyen hastalarda özbakım becerilerinin kazandırılması ve ilgi ve yeteneklerine göre belirlenecek bir alanda iş yapabilme 
becerisinin kazandırılması için çalışılması)

_DSC1411.JPG

_DSC1416.JPG

16 (2).JPG

25 (17).jpeg

25 (5).JPG

25 (6).jpeg

ULAŞIM VE İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

IMG_6637.JPG

AdresPanayır Mahallesi, Mimar Sabahattin Kazanç Cd. No:2, 41950 Gölcük/Kocaeli
 
 
Çalışma saatleri 
Açık ⋅ Kapanış saati: 17:00