T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI < T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

GÖLCÜK NECATİ ÇELİK DEVLET HASTANESİNDE EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR

Güncelleme Tarihi: 12/10/2018

GÖLCÜK NECATİ ÇELİK DEVLET HASTANESİNDE EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi personellerine; “Farmokovijilans, Biyomedikal Materyovijilans ve Materyovijilans” ile ilgili eğitim verildi. Hastane toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimleri Eczacı Atife Mehta Şen, Eczacı Tuğçe Yeşiltaş Aksoy, Sağlık Memuru Müntaz uysal ve Sağlık Memuru Hızır Murat Emirler tarafından verildi.

Farmakovijilans Nedir?

Farmakovijilans “günlük klinik uygulamada ilaçların güvenliği ile ilgili klinik verilerin toplanması, ilaç uygulamasında karşılaşılan sorunların takibi, sorumlu nedenlerin saptanması, tanınması, araştırılması, kaydedilmesi, duyurulması ve gerekli önlemlerin alınması” şeklinde tanımlanabilir.

Materyovijilans Nedir?

Hastalara uygulanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine göre tıbbi cihaz olarak Nitelendirilen malzemelerin, güvenli şekilde kullanımlarının sağlanması için beklenmeyen etkilerin sistematik bir şekilde izlenmesi, bu hususta bilgi toplanması, kayıt altına alınması, değerlendirilmesi,  arşivlenmesi,  TİTCK’ya (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurum)  bildirilmesi,  medikal ve tıbbi sarf malzemelerin yol açabileceği zararın en az düzeye indirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması amaçlanmaktadır.

Verilen eğitimlerle, tıbbi sarf malzemelerin saklanma koşulları, ilaç etkileşimleri ve doğru şekilde kayıt altına alınması ve önemi anlatıldı. Karşılıklı fikir alışverişiyle eğitim son buldu