T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI < T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Yönetim ve Verimlilik Birimi

Güncelleme Tarihi: 26/10/2018

BAŞHEKİM YARDIMCISI

Op. Dr. Korkmaz BURÇ

KALİTE ve VERİMLİLİK BİRİMİ ÇALIŞANLARI

Hemşire Tülay ERTUFAN

Hemşire Zeynep ALPTEKİN

Hemşire Zübeyde YAZICI

Sağ.Memuru Hakan AYDIN

Svl.Me. Gamze METİN

KALİTE YÖNETİM VE VERİMLİLİK BİRİMİ ÇALIŞMALARI

Hastanede Hastane Yöneticisi/Başhekim tarafından Kalite Yönetim ve Verimlilik birim çalışanları görevlendirilmiş, tam zamanlı olarak birimde çalışmaktadır. Hastanemiz idaresince Kalite Yönetim ve Verimlilik Birimi kurulmuş, çalışma odası hazırlanmış ve gerekli donanım temin edilmiştir.

SKS kapsamında  yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar,

Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder,

Öz değerlendirmeleri planlar ve yönetir,

Güvenlik raporlama sistemine ilişkin süreçleri yönetir,

Risk Yönetimine ilişkin süreçleri yönetir,

Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirir,

SKS çerçevesinde dökümanların yönetimini sağlar,

Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir,

SKS kapsamında belirlenen komitelere üye olarak katılır,

Yönetici takip ekranları ile entegre olan kurum verilerini takip eder,

Kurum kaynaklarının etkinlik ve verimliliğini ölçerek gerekli iyileştirme çalışmalarını başlatır.