Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü
Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sosyal Hizmet Birimi

Güncelleme Tarihi: 28/11/2018


SOSYAL HİZMET BİRİMİ A BLOK GİRİŞ KATTADIR.

SOSYAL HİZMET BİRİMİNE NASIL BAŞVURULUR?

Psiko-sosyal desteğe  ihtiyacı olduğu tespit edilen hastalar konsültasyon formu ile
birime yönlendirilir veya hastanın kendisi birime başvuruda bulunabilir.

SOSYAL HİZMET NEDİR?

Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan ve kontrolleri dışında oluşan maddi,
manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesini, ihtiyaçlarının karşılanmasını, sosyal
sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının
iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütünüdür.

TIBBİ SOSYAL HİZMET NEDİR?

Ayakta veya yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanması,
sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile
ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının
zamanında çözümlenmesi ve sosyal işlevselliğini yeniden kazanması amacıyla yürütülen sosyal
hizmet  uygulamasıdır.


TIBBİ SOSYAL HİZMET UYGULAMASI KİM TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜR? 

Hastaneye başvuran hastaların psiko-sosyal  ve sosyo-ekonomik sorunlarını tespit eden, sorunlarla
ilgili sosyal hizmet müdahalesini planlayan ve uygulayan, Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamlamış
sosyal çalışmacı tarafından yürütülür.


SOSYAL HİZMET BİRİMİNE BAŞVURULABİLECEK DURUMLAR:

·Kimsesiz, terk, bakıma muhtaç hastalar

·İhmale ve istismara uğrayan çocuk hastalar

·Ruh sağlığı bozulmuş hastalar

·Aile içi şiddet mağduru hastalar

·Yaşlı, dul, yetim hastalar

·Engelli hastalar

·Alkol, madde bağımlısı hastalar

·Kronik hastalar

·
Sosyal güvencesi olmayan  hastalar   

·Yoksul hastalar

 ·İl dışından gelen hastalar

·İnsan ticareti mağduru hastalar

·Yabancı uyruklu olup  tedaviden yararlanamayan hastalar

·Mülteci ve sığınmacı hastalar


Sosyal Hizmet Uzmanlarımız


Ergin DAMAT 
Abdülmelik TURAN

 
Telefon : Santral 0 262 4357660  Dahili : 596

broşür sosyal hizmet.jpg
broşür sosyal hizmet2.jpg