Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü
Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Psikiyatri Uzmanı Hülya ÇEÇEN

Güncelleme Tarihi: 04/09/2018Hülya ÇEÇEN ( Psikiyatri Uzmanı )

Araştırmacı Olarak Katılınan Klinik Araştırmalar

1. Assesment Of Alexithymıa, Anxiety Sensivity, Circadien Preference And Biochemıcal Measurements Of Patients With Panic Disorder (halihazırda yayın aşamasında)

2.Case Report: A Case Of Encephalitis Presenting With Depressive Symptoms, Journal Of Mood Disorders 2015;5(2):90-1

3.Yurtiçi Poster: PB-054, 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Panık Bozukluğu Hastalarında Aleksıtimi, Anksiyete Duyarlılığı, Sirkadıyen Tercıhler Ve Bıyokıimyasal Ölçümlerın  Değerlendirilmesi

4.Türk Psikiyatri Derneği Yayınları, Van-Erciş 2011 Depremleri Kitabı, Katkıda bulunanlar

5.Psikojenik Pruritus ve Buna Bağlı Erektil Disfonksiyon Tedavisinde Mirtazapin Kullanımı: İki Olgu Sunumu,  J Clin Psy. 2016; 19(3)

6.Yurtiçi poster: P38-65, 8.  Uluslar arası Psikofarmakoloji kongresi, REM sleep behavior disorder caused by mirtazapine therapy: case report.

7.Yurtiçi poster, P39-67, 8.  Uluslar arası Psikofarmakoloji kongresi , Elevated blood lithium concentration following concomitant lithium and propranolol therapy: case report.

8. Yurtiçi Poster: Pb-020, 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Risperidon Kullanımına Bağlı Siyalore: Bir Olgu Sunumu.

9. Risperidon Kullanımına Bağlı Siyalore: Bir Olgu Sunumu. Türk Psikiyatri Dergisi,cilt:27, güz 2016.

10. Yurtiçi Poster: Pb1-24,  Emdr Ve Farmakoterapı Ile Yanıt Elde  Edılen, Organık Olmayan Psıkoz Tanısı  Almış Bır Travma Sonrası Stres Bozukluğu  Olgusu

 11.Case Report Çeçen H, Gul Erturk S. Secondary Nocturnal Enuresis of an Adult: A Case Report. Acta Psychopathol. 2017, 3:2. doi: 10.4172/2469-6676.100085


İlgi Alanları:

Depresyon

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Panik Bozukluğu

Fobiler

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Dissosiyatif Bozukluklar

Şizofreni

Uyku Bozuklukları

Bipolar Duygudurum Bozukluğu

Kişilik Bozuklukları

EMDR

Hipnoz

Bilişsel Davranışçı Terapiler

Destekleyici Psikoterapiler