İdari ve Mali Işler Müdür YardımcılarıAhmet ÇAVUŞ
İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı

Uğur ERTEN
İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı

© Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi 2018