Komiteler


HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, cerrahi branş uzmanı, dahili branş
uzmanı, laboratuvar branş uzmanı, anesteziyoloji ve reanimasyon branş uzmanı, hastane bilgi sistem sorumlusu, eczacı, hekim dışı
sağlık personelinden en az bir temsilci ve bölüm kalite sorumlularından en az iki temsilci yer almalıdır.

COŞKUN GÜLER

BAŞHEKİM YARDIMCISI

FİLİZ YILDIRIM

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

ERTUĞRUL KİBAR

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

UĞUR ERTEN

MÜDÜR YARDIMCISI (BİLGİ YÖN. SOR.)

HATİCE AKYOL

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

MÜJDAT KAHRAMAN

DAHİLİYE UZMANI

SULTAN SAN

ANESTEZİ UZMANI

SİBEL SÖNMEZ

ECZANE SORUMLUSU (EBE)

BİRSEN BESNİLİ

POTOLOJİ UZMANI

GÖKHAN SELİM

ÜROLOJİ UZMANI

ÖZGÜR KAÇAK

LABORATUVAR TEKNİSYENİ

SONGÜL AKIN

HEMŞİRE

ELVAN ADIGÜZEL

HEMŞİRE

SEVAL ÇİFTÇİ

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ PERSONELİ

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, bir hekim, enfeksiyon hemşiresi,
güvenlik amiri, psikiyatrist veya psikolog veya sosyal hizmet uzmanı, diğer meslek gruplarından (laboratuvar teknisyeni, anestezi
teknisyeni, radyoloji teknisyeni) bir temsilci ve bölüm kalite sorumlularından en az iki temsilci yer almalıdır.

KORKMAZ BURÇ

BAŞHEKİM YARDIMCISI

FİLİZ YILDIRIM

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

ERTUĞRUL KİBAR

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

HATİCE AKYOL

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

ERGİN DAMAT

SOSYAL HİZMET UZMANI

TÜLAY BARIŞ

HEMŞİRE

FİLİZ VURUR

RÖNTGEN TEKNİSYENİ

AYKUT TANTAN

KARDİYOLOJİ UZMANI

SAADET ŞEKER

HEMŞİRE

NAGİHAN CAN

EBE

SEVAL ÇİFTÇİ

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ PERSONELİ

EĞİTİM KOMİTESİ

Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, bir hekim, bir hemşire, psikolog veya
sosyal hizmet uzmanı, hekim dışı sağlık personelinden en az bir temsilci ve bölüm kalite sorumlularından en az iki temsilci yer almalıdır.

KORKMAZ BURÇ

BAŞHEKİM YARDIMCISI

FİLİZ YILDIRIM

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

HATİCE AKYOL

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

BİRSEN BESNİLİ

PATOLOJİ UZMANI

AHMET ÇAVUŞ

MÜDÜR YARDIMCISI

MELİHA AKTARMAÇ

EĞİTİM HEMŞİRESİ

ERGİN DAMAT

SOSYAL HİZMET UZMANI

FİLİZ VURUR

RÖNTGEN TEKNİSYENİ

ÖZLEM TAŞ

HEMŞİRE

NESRİN YEŞİLLİK

HEMŞİRE

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Tıbbi, idari ve hemşire hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, teknik servis sorumlusu, hastane güvenlik
amiri, afet ve acil durum yönetimi sorumlusu, tıbbi cihaz yönetimi sorumlusu, hekim dışı sağlık personelinden en az bir temsilci ve
bölüm kalite sorumlularından en az iki temsilci yer almalıdır.

COŞKUN GÜLER

BAŞHEKİM YARDIMCISI

FİLZ YILDIRIM

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

ERTUĞRUL KİBAR

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

HATİCE AKYOL

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

MURAT NİKBAY

TIBBİ CİHAZ SORUMLUSU

ŞAKİR KIRAN

TEKNİK BİRİM SORUMLU MÜHENDİSİ

EMEK ÇELEBİ

ACİL DURUM VE AFET SORUMLUSU

MEVLÜT AKDERE

ATIK SORUMLUSU

SEVAL ÇİFTÇİ

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ PERSONELİ

AHMET ÇAVUŞ

MÜDÜR YARDIMCISI

FARMAKOVİJİLANS SORUMLUSU

 

RECEP YÜKSEL

ENFEKSİYON HEKİMİ

AKILCI İLAÇ KULLANIMI EKİBİ

Yönetimi temsilen ilaç ve hizmet alımından sorumlu başhekim yardımcısı, En az üç farklı branştan birer hekim, Hastane baş eczacısı, Hastane başhemşiresi, Hastane farmakovijilans sorumlusu, Hastane hasta hakları birimi sorumlusu, Varsa farmakoloji alanında uzmanlığını yapmış veya doktorasını tamamlamış hekim yoksa bu şartları sağlayan eczacı, Varsa bir klinik eczacı

COŞKUN GÜLER

BAŞHEKİM YARDIMCISI

RECEP YÜKSEL

ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI

ESRA DÖMBEKÇİ

MİKROBİYOLOJİ UZMANI

CENGİZ MÜFTÜOĞLU

GENEL CERRAHİ UZMANI

MÜJDAT KAHRAMAN

DAHİLİYE UZMANI

FİLİZ YILDIRIM

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

SİBEL SÖNMEZ

EBE

SEMİYE ÖZDEMİR

HASTA HAKLARI SORUMLUSU

GENEL UYUM EĞİTİM SORUMLUSU

 

MELİHA AKTARMAÇ

EĞİTİM HEMŞİRESİ

BÖLÜM VE MESLEK UYUM SORUMLULARI

Hekim

KORKMAZ BURÇ

BAŞHEKİM YARDIMCISI

Hemşire/Ebe

MELİHA AKTARMAÇ

EĞİTİM HEMŞİRESİ

Anestezi

SULTAN SAN

ANESTEZİ UZMANI

Laboratuvar

ÖZGÜR KAÇAK

LABORATUVAR SORUMLU TEKNİSYENİ

Veri Hazırlama

MUSTAFA BİNİCİ

BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU

Güvenlik

İZZET GÜL

GÜVENLİK AMİRİ

Mutfak

UĞUR ERTEN

MUTFAK SORUMLUSU

Temizlik

MELİKE BAYDAN

TEMİZLİK PERSONELİ SORUMLUSU

Teknik Birim

ŞAKİR KIRAN

MÜHENDİS

Röntgen

FİLİZ VURUR

RÖNTGEN  SORUMLU TEKNİSYENİ

Fizik Tedavi

GİZEM PEKEN

FİZYOTERAPİST

MAVİ KOD SORUMLULARI

Mesai Saatlerinde: Tıbbi, İdari Ve Hemşirelik Hizmetlerinden Birer Temsilci Bulunmalı,
Mesai Sonrası: Nöbetçi Şef Nöbetçi Memur Süpervizör Hemşire

COŞKUN GÜLER

BAŞHEKİM YARDIMCISI

FİLİZ YILDIRIM

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

AHMET ÇAVUŞ

MÜDÜR YARDIMCISI

PEMBE KOD  SORUMLULARI

Mesai Saatlerinde:İdari Ve Hemşirelik Hizmetleri Yöneticilerinden Birer Temsilci, Teknik Servis Elemanı, Güvenlik Amiri Ve Pediatri Servis Hemşiresinden Oluşmalı,
Mesai Sonrası: Nöbetçi Memur, Süpervizör Hemşire, Güvenlik Vardiya Amiri, Teknik Birim Elemanı, Çocuk Servisi Hemşiresi

COŞKUN GÜLER

BAŞHEKİM YARDIMCISI

FİLİZ YILDIRIM

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

AHMET ÇAVUŞ

MÜDÜR YARDIMCISI

FİLİZ KARAOMANOĞLU

ÇOCUK SERVİSİ SORUMLUSU

HASAN ÖNGÜLER

BAŞTEKNİSYEN

BEYAZ KOD SORUMLULARI

Mesai Saatlerinde:Tıbbi, İdari Ve Hemşirelik Hizmetleri Yöneticilerinden Bir Temsilci, Psikolog Veya Sosyal Hizmet Uzmanı, Güvenlik Amirinden Oluşmalıdır.
Mesai sonrası Nöbetçi Şef, Nöbetçi Memur, Süpervizör Hemşire, Güvenlik Vardiya Amiri

COŞKUN GÜLER

BAŞHEKİM YARDIMCISI

ERTUĞRUL KİBAR

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

FİLİZ YILDIRIM

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

UĞUR ERTEN

MÜDÜR YARDIMCISI

ERGİN DAMAT

SOSYAL HİZMET UZMANI

ORGAN BAĞIŞ BİRİMİ SORUMLULARI

 

HÜLYA BOZTEPE

GENEL CERRAHİ UZMANI

HAFİZE KASCI

HEMŞİRE

TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİNDEN SORUMLULARI

Tesis Güvenliği Komitesi Altında Tıbbi Cihaz Yönetiminden Sorumlu Bir Ekip Oluşturulmalıdır.

AHMET ÇAVUŞ

MÜDÜR YARDIMCISI

ŞAKIR KIRAN

MÜHENDİS

MURAT NİKBAY

AYNİYAT MEMURU

TIBBİ CİHAZ KAPSAMINDAKİ SARF MALZEME UYGUNSUZLUĞU BİLDİRİM SORUMLUSU

MURAT NİKBAY

AYNİYAT MEMURU

HASTA HAKLARI SORUMLUSU

Birim Sorumlusu Belirlenmelidir.

SEMİYE ÖZDEMİR

HASTA HAKLARI SORUMLUSU

HASTA VE YAKINLARININ GÖRÜŞLERİ DEĞERLENDİRİLME SORUMLULARI

Değerlendirmelerde Kalite Yönetim Direktörü, Hasta Hakları Temsilcisi Ve Yönetimden Bir Kişi Yer Almalı,

SEVAL ÇİFTÇİ

KALİTE YÖNETİM BİRİM PERSONELİ

FİLİZ YILDIRIM

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

KORKMAZ BURÇ

BAŞHEKİM YARDIMCISI

ERTUĞRUL KİBAR

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

HATİCE AKYOL

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

SEMİYE ÖZDEMİR

HASTA HAKLARI SORUMLUSU

ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİ DEĞERLENDİRİLME SORUMLULARI

Değerlendirmelerde, Kalite Yönetim Direktörü, Çalışan Güvenliği Komitesinden Bir Temsilci Ve Üst Yönetimden Bir Kişi Yer Almalı,

KORKMAZ BURÇ

BAŞHEKİM YARDIMCISI

ERTUĞRUL KİBAR

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

FİLİZ YILDIRIM

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

HATİCE AKYOL

KALİTE YÖETİM DİREKTÖRÜ

SEVAL ÇİFTÇİ

KALİTE YÖNETİM BİRİM PERSONELİ

ERGİN DAMAT

SOSYAL HİZMET UZMANI (ÇALIŞAN GÜ.BİRİM SORUMLUSU)

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME KOMİSYONU

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, Klinikmikrobiyoloji Uzmanı, Klinik Şefi, Başhekim Yardımcısı, Çocuk Hastalıkları Uzmanı, Dahili Tıp Uzmanı, Cerrahi Tıp Uzmanı, Başhemşire

COŞKUN GÜLER

BAŞHEKİM YARDIMCISI

FİLİZ YILDIRIM

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

ERTUĞRUL KİBAR

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

SELMA ÇAKIR

ENFEKSİYON HASTALILARI UZMANI

TÜLAY GÜNERİ BARIŞ

ENFEKSİYON HEMŞİRESİ

NEVİN ÇİMEN

STERİLZASYON SORUMLU HEMŞİRESİ

CENGİZ MÜFTÜOĞLU

GENEL CERRAHİ UZMANI

MUKADDES ÖZEN

KADIN DOĞUM UZMANI

SULTAN SAN

ANESTEZİ UZMANI

FUNDA ÇOTRA

AMELİYAHANE SORUMLU HEMŞİRESİ

GÜLŞAH TAŞTAN

SAĞ. BAK. HİZ.MÜD. HASTANE SORUMLUSU

HATİCE AKYOL

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

MÜJDAT KAHRAMAN

DAHİLİYE UZMANI

ŞEYDA TUNA

MİKROBİYOLOJİ UZMANI

NESRİN YEŞİLLİK

HEMŞİRE

ERDOĞAN GÜNEŞ

ÇOCUK HASTALIKLARI UZMANI

ANTİBİYOTİK KONTROL EKİBİ

Antibiyotik Kontrol Ekibinde; Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı, Cerrahi Branşlardan Bir Uzman, Pediatri Uzmanı Ve Eczacı Bulunmalıdır.

COŞKUN GÜLER

BAŞHEKİM YARDIMCISI

RECEP YÜKSEL

ENFEKSİYON HASTALILARI UZMANI

ERDOĞAN GÜNEŞ

ÇOCUK HASTALIKLARI UZMANI

ESRA DÖMBEKÇİ

MİKROBİYOLOJİ UZMANI

ŞENAY YILMAZ

ECZACI

BİLGİ YÖNETİMİ GÜVENLİĞİ EKİBİ

Hastane Üst Yönetiminden Bir Kişi Ekibe Başkanlık Etmeli,

ERTUĞRUL KİBAR

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

UĞUR ERTEN

MÜDÜR YARDIMCISI

ŞAKİR KIRAN

MÜHENDİS

LEVENT BARDAK

BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU

EREN ÜNLE

BİLGİ İŞLEM PERSONELİ

TEMİZLİK KONTROL EKBİ

 

UĞUR ERTEN

MÜDÜR YARDIMCISI

MEVLÜT AKDERE

ÇEVRE SAĞLIK TEKNİSYENİ

TÜLAY BARIŞ

ENFEKSİYON HEMŞİRESİ

ASILACAK DOKÜMAN ONAY SORUMLUSU

 

BAHATTİN KOÇ

BAŞHEKİM

KORKMAZ BURÇ

BAŞHEKİMYARDIMCISI

ASILAN DOKÜMAN KONTOL SORUMLULARI

 

ERTUĞRUL KİBAR

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

FİLİZ YILDIRIM

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

HATİCE AKYOL

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

SEVAL ÇİFTÇİ

KALİTE YÖNETİM BİRİM PERSONELİ

FATMA ÖZTORUN

LABORATUVAR TEKNİSYENİ

HANİFE GEYİK

DAHİLİYE SERVİSİ SORUMLUSU

ELVAN ADIGÜZEL

ENF. HAS. SERVİSİ SORUMLUSU

FİLİZ KARAOMANOĞLU

ÇOCUK SERVİSİ SORUMLUSU

MELDA YILMAZ

CERRAHİ SERVİS SORUMLUSU

FİLİZ BOZ

ACİL SERVİS SORUMLU HEMŞİRESİ

ARZU UZUN

KARDİYOLOJİ SERVİS SORUMLUSU

NAGİHAN CAN

DOĞUMHANE VE KAD. DOĞ. SER. SOR. EBESİ

SONGÜL AKIN

YOĞUN BAKIM SORUMLU HEMŞİRESİ

EBRU KARABULUT

NÖROLOJİ SERVİS SORUMLUSU

SERPİL KAVSARA

ORTOPEDİ SERVİSİ SORUMLUSU

SAADET ŞEKER

HEMODİYALİZ SORUMLU HEMŞİRESİ

ZÜBEYDE YAZICI

POLİKLİNİK SORUMLU HEMŞİRESİ

FUNDA COTRA

AMELİYAHANE SORUMLU HEMŞİRESİ

TRANSFÜZYON KOMİTESİ

1-Hastane başhekimi veya bir başhekim yardımcısı
2-Kan merkezinden sorumlu doktor. 3-Cerrahi, anesteziyoloji, pediatri, kadın hastalıkları ve doğum bölümlerinin emsilcileri ile eğer hastanede mevcut ise hematoloji, onkoloji, yenidoğan ünitesi,  nefroloji (hemodiyaliz), kardiyovasküler cerrahi, kan merkezi laboratuvar uzmanı,
4-Yoğun transfüzyon yapan servisler ile kan merkezinden birer temsilci hemşire, bir istatistik veya arşiv görevlisi,
5-Konuya ilgi duyan sağlık personeli, Hastanede hematoloji uzmanı var ise, hematoloji uzmanının başkan olması tercih edilmelidir.

COŞKUN GÜLER

BAŞHEKİM YARDIMCISI

ÖZGÜR KAÇAK

LABORATUVAR SORUMLU TEKNİSYENİ

ŞEYDA TUNA

MİKROBİYOLOJİ UZMANI

SULTAN SAN

ANESTEZİ UZMANI

ERDOĞAN GÜNEŞ

ÇOCUK HASTALIKLARI UZMANI

MUSTAFA GÖKTAN

KADIN DOĞUM UZMANI

İHSAN AHUBAZ

DAHİLİYE UZMANI

ACİL SEVK KOMİSYONU

 

FİLİZ BOZ

ACİL SERVİS SORUMLU HEMŞİRESİ

ALİ ÖZYOLCU

İSTATİSTİK MEMURU

KORKMAZ BURÇ

BAŞHEKİM YARDIMCISI

© Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi 2018