Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde Bir Yenilik Daha!


Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi laboratuvarında sesli çağrı sistemi kullanımı başlanmıştır. Sesli çağrı sisteminde hastalar kayıt yaptırdıktan sonra kan vermek için elektronik çağrı sistemi ile hem işitsel hem de monitör ekranından görsel olarak yönlendirilmektedir. Hastalar böylece kuyruğa girmeden oturarak sesli ve görüntülü çağrı sisteminden çağrılarak klasik hasta çağırma durumlarında oluşabilecek karışıklıkların önüne geçilmiş ve zaman tasarrufu sağlanmıştır. Hastanenin laboratuvar hizmetlerinde sesli çağrı sistemi yapılarak hastalarımıza daha kaliteli bir hizmet sunmak hedeflenmiştir.

Yorumlar


Yorum bulunamadı.

© Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi 2018