Bağışlanan Her Organ Filizlenen Bir Yaşamdır


Organ bağışı kişinin hayatta iken, serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin verilmesidir. Ülkemizde organ nakli; 1979 yılında çıkan 2238 sayılı kanun ile yürürlüğe girmiştir. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde konu ile ilgili olarak güncel bilgiler ışığında tüm sağlık çalışanlarına Marmara Bölge Koordinasyon Merkezi Başkanı Dr. Ali Demirel tarafından eğitim verildi. Türkiye'de 70 bin hastanın organ yetmezliğiyle hayatta kalma mücadelesi verdiğini ancak yeteri kadar organ bağışı yapılmadığını vurgulayan Demirel, Türkiye'nin organ bağışında Avrupa'nın gerisinde kaldığını, bunun bilgisizlik, güvensizlik ve dini inançlardan kaynaklandığını ifade etti. Bir insandan organ naklinin ancak beyin ölümü gerçekleştiğinde yapılabildiğini vurgulayan Demirel, toplumda henüz beyin ölümünün ne olduğunun bilinmemesi nedeniyle organ bağışında istenilen düzeyde olunmadığını belirtti. Yapılan eğitim toplantısında Nefroloji Uzmanımız Eda Altun ve Anestezi uzmanımız Hatice Küçük Bayram’da tecrübelerini paylaşmışlardır. Eğitim sonunda kurumumuzda 11 yıl boyunca hemodiyaliz aldıktan sonra 2 yıl önce Böbrek nakli ameliyatı geçiren Sayın Hüseyin Avni Bey hasta gözüyle organ bağışının değerini ve yaşadığı süreçteki duygularını bizimle paylaşmıştır. Beyin Ölümü ve Organ Bağışı hakkında ki bakış açımız ve düşüncelerimizi güncel bilgilerle yenilenmiştir.

Geleceğe bırakacağınız en güzel miras organ bağışıdır.

Yorumlar


Yorum bulunamadı.

© Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi 2018