Dünya Ruh Sağlığı Günü


10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Gününde bu günün önemiyle ilgili merak ettiklerinizi Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde Psikiyatri Uzman Hemşiresi Mehtap Akkoç anlattı.

İnsanoğlu yaşamda bir amaç uğruna ya da bir amaç bulma uğruna ömrünü tüketirken anlayamadığı,  içinden çıkamadığı sayısız sorun yetmiyormuş gibi bir de hastalıklarla uğraşmak zorunda kalmaktadır.

Sorun yaşamak ve sorun yaratmak nasıl ki insanın doğasından gelen özelliklerse, sorunları çözmeye çalışmak, yeni sorunların doğmasına önleyici tedbirler almak da yine insanın doğasından gelen dürtülerdir.

Ruhsal bozukluklar da bedensel hastalıklar kadar günlük yaşamımızın bir parçası olmuş durumdadır.

Ya da biz onları daha fazla fark eder olduk. Etrafınıza ruh sağlığı açısından daha dikkatli baktığınızda fobisi olan, kaygılı olan, uyku sorunları olan, korkuları olan, geçmeyen baş ağrıları olan ya da çöküntü yaşayan insanları kolaylıkla gözlemleyebilirsiniz. İnsanoğlu kendisinde kaygı, çatışma, belirsizlik, endişe ve kontrol dışılık yaratan, bilgi ve uyaranlarla baş etmekte zorlanmaktadırlar. İnternet çağında bilginin globelleşmesi insanlığın en önemli devrimlerindendir. Birbiriyle çatışan, çelişki uyandıran nasıl başediceğini bilmediği, tanımadığı yeni uyaranlarla karşı karşıyadır. Dolayısıyla baş etmekte zorlanmaktadır. Kontrolünde olmayan belirsiz olay ve durumlar artmıştır insanoğlu için. Globelleşme güzel, ama bu anlamda bir kaygı yaratıyor. Artık insanoğlu dünyadaki olaylar ile baş etmek için yeni ruhsal savunmalar geliştirmek durumundadır. Politik ve toplumsal çatışmalar, belirsizlikler ve istikrarsızlıklar kuşkusuz kaygı bozukluklarını arttıran önemli faktörlerdir.

Ruh sağlığına dikkat çekmek amacıyla 10 Ekim 1992 yılından beri kutlanan Dünya Ruh Sağlığı Gününde ruhsal rahatsızlıklardan korunmak ve erken müdahale etmek açısından yakın çevremizden başlayarak daha duyarlı olmanın, empatik yaklaşmanın, daha fazla dinleyici ve gözlemleyici olmanın önemi üzerine düşünebiliriz. Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu tarafından belirlenen “10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü”, ruh sağlığı konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ve bu alanda yaşanan sorunlara kamuoyunun dikkatinin çekilmesini amaçlar.

Unutulmamalıdır ki ruh ve beden sağlığı bütünün ayrılmaz parçalarıdır. Birindeki aksaklık mutlaka diğerini de az veya çok etkiler. Görmezden gelmeyelim…

Sağlıklı günler dilerim.

Yorumlar


Yorum bulunamadı.

© Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi 2017