Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde Cam Atıklar Bertaraf Edildi


GÖLCÜK NECATİ ÇELİK DEVLET HASTANESİNDE CAM ATIKLAR BERTARAF EDİLDİ.

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi faaliyetleri sonucu oluşan ve geçici atık deposunda toplanan yaklaşık 1.500.00 kg “Cam Atık” bertaraf edilmek üzere Lisanslı Geri Dönüşüm firmasına teslim edildi. Bu konuda bilgi veren Hastanemiz Çevre Yönetim Birim Sorumlusu Mevlüt Akdere geri kazanımla doğal kaynaklarımız korunur, enerji tasarrufu sağlanır, ekonomiye katkı sağlanır, çöplüğe giden atık miktarı azalır ve geleceğe yatırım yapılır. Geri dönen her 1 ton cam ile 100 litre petrol tasarruf edildiği düşünüldüğünde, ülke ekonomisine ne kadar katkı sağladığımız anlaşılacaktır, diye konuştu. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi olarak çevreye ve insan sağlığına yaptığımız katkı bundan sonra artarak devam edecektir.

Yorumlar


Yorum bulunamadı.

© Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi 2018