Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde Amaç En Az Kâğıt İsrafı


Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde personele yönelik eğitimler devam ediyor. Personeli bilgilendirmek ve yapılacak yenilikleri anlatmaya yönelik olan EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) eğitimi hastane Ek Bina konferans salonunda gerçekleşti. Kocaeli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterlik İstatistik Analiz Biriminden Baki Gülsün tarafından tüm birim sorumlularına verilen bu eğitimle, iş gücü kaybı ve kâğıt israfının en aza indirilmesi konusunda önemli bir sistem olan EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) tanıtıldı.

Masada Bekleyen Evrak Dönemi Sona Erdi

Sağlık Bakanlığı ve sisteme entegre kurumlarla yapılan resmi yazışmalar, Kocaeli Kamu Hastanelerine bağlı Sağlık Tesislerinde Elektronik Belge Yönetimi Sistemi (EBYS) üzerinden aktif olarak yapılmaya başlandı.

Kâğıt İsrafını Önlüyor

2016 tarihinden beri Kocaeli Kamu Hastanelerine bağlı Sağlık Tesislerinde başlatılan Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)  uygulaması; belge ve bilgi alış verişinin elektronik ortama aktarılmasını, internet üzerinden bu bilgilerin anlık olarak yönetilmesini, kurum içi ve kurum dışı yazışmalara ait süreçlerin standart hale getirerek dakikalar içinde tamamlanmasını sağlıyor. EBYS uygulaması, aynı zamanda bürokratik işlemlerin azaltılmasını, zaman, işgücü, kırtasiye malzemelerinden tasarruf sağlanması ve resmi yazışmalar ile ilgili diğer iş ve işlemlerde kâğıt ortamının kaldırılmasına imkân yaratıyor.

Resmi Yazılar Tablet ve Telefondan İmzalanabiliyor

EBYS uygulamasında teknik anlamda bilgi gereksinimi olması sebebiyle kullanım öncesi tüm personel eğitimden geçiriliyor. EBYS kullanıcıları Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen program sayesinde tablet ve telefonları üzerinden girişle işlemlerini yapabiliyorlar. Resmi evraklar ilgili kişi kurum dışında bile olsa anında okunup imzalanabiliyor. Böylece bürokraside en sık yaşanan problemlerin başında gelen uzun değerlendirme ve imza süreçleri kısalmış oluyor.

Fiziksel depolamanın elektronik depolamaya oranla güvenlik riskinin daha yüksek olması sebebiyle EBYS sayesinde; yangın, su taşkını, nem, ısı, hırsızlık ve yetkisiz müdahale gibi kalıcı ya da geçici risk faktörlerine karşı da evraklar daha güvenli ortamda muhafaza edilmektedir.

Yorumlar


Yorum bulunamadı.

© Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi 2018