Halıdere Trsm Merkezi


HALIDERE TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ (TRSM)

Ağır ruhsal bozukluğu olan hastalara, toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde psiko-sosyal destek hizmeti veren, hastaların takip ve tedavilerinin yapılmasını sağlayan, gerektiğinde evde takip, tedavi ve hasta-aile eğitimi yapan bir merkezdir. Toplum ruh sağlığı merkezi hastane ya da yataklı tedavi merkezi değildir.

Kimler TRSM Hizmetinden faydalanabilir ?

  1. Merkez kendisine bağlı bölgedeki ağır ruhsal bozukluğu olan (Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, Duygudurum bozukluğu tanısı alanlar) hastaları tespit eder ve bu hasta veya ailesi ile telefon yoluyla irtibat kurar. Merkez uygulamalar konusunda bilgilendirme yapılarak hasta merkeze davet edilir. Merkeze gelemeyecek durumda olan hastalar evde ziyaret edilerek ihtiyaçları belirlenir.
  2. Merkez hizmetlerinden yararlanmak için, hastanın bizzat kendisi veya hasta yakınları tarafından talep yapılabilir.
  3. Hasta ile ilgili bilgisi olan psikiyatri uzmanı, hastane ve aile hekimleri tarafından hastalar bu merkeze yöneldirilebilir.
  4. Ağır ruhsal bozukluğu olan ve tedavi alan hastalar, merkezinde verilen hizmetlere uygunluğu ve tedavi sorumluluğu açısından psikiyatri uzmanı tarafından değerlendirilir. Merkeze kabulü uygun görülen hastanın bu durumu sağlık kurulu raporuyla belgelenir.

TRSM Ekibi kimlerden oluşur ?

Psikiyatri Uzmanı

Hemşire

Psikolog

Ergoterapist ( İş ve uğraşı terapisti)

Sosyal Hizmet Uzmanı

Sağlık Memuru

TRSM Hizmetleri Nelerdir ?

Merkezimizde; Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, fizyoterapist, fizik tedavi teknikeri, hemşire, sağlık memuru, iş uğraş terapi teknikeri ve tıbbi sekreter görev almaktadır.

TRSM HİZMETLERİ NELERDİR ?

Bireysel danışmanlık hizmetleri Bireysel terapiler (bireysel bilişsel davranışçı terapi vb.) Psikoeğitim (hastalık ve tedaviyle ilgili bilgiler, hastalık belirtileriyle baş etme yöntemleri, kriz yönetimi gibi konularda hasta ve yakınlarının eğitimi) Psikososyal beceri eğitimleri (hastalık etkisiyle sosyal hayatın içinde yer alamayan hastaların insan ilişkilerini yeniden düzenleyecek becerilerin kazandırılması)

Hasta yakınlarına yönelik danışmanlık, paylaşım ve destek grupları

Hastaların hafıza, dikkat, yaratıcılık ve özgüvenlerini arttırmak, sosyalleşmelerini sağlamak amacı ile;

Sanat terapi (müzik, koro, ebru etkinliği vb.)

Sportif faaliyetler

Film gösterimi

İş uğraşı terapisi ve rehabilitasyon (hastalık etkisi ile özbakım ihtiyaçlarını gidermede zorlanan ve/veya mesleki performans gösteremeyen hastalarda özbakım becerilerinin kazandırılması ilgi ve yeteneklerine göre belirlenecek bir alanda iş yapabilme becerisinin kazandırılması için çalıoşması )

http://golcukdh.saglik.gov.tr

bilgi@golcukdh.gov.tr

Tel : 0 262 4313732

© Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi 2017